Revner i tænderne

Tænder

Der opstår let små revner i tænderne, når tænderne bliver udsat for voldsomme tyggekræfter. Dette sker under indtag af mad, hvor tænderne bliver påvirket på alle tandfladerne. Det er en naturligt proces, da tænderne jo er lavet af et hårdt materiale for at kunne tygge maden. Af praktiske årsager bliver tænderne nødt til at være hårde for at kunne spise, og det er derfor heller ikke unormalt, at der kommer små revner i tænderne med tiden. De begyndende revner er ikke et problem, men revnerne kan blive et problem, hvis revnerne udvikler sig og bliver større.

Symptomer på revner i tænderne

Revner i tænderne er kendetegnet ved, at der opleves smertejag i tænderne. Smertejagene er tydelige under tygning, men det er ikke altid, at smertejagene bemærkes. Tyggebevægelsen tilpasses automatisk efter revner i tænderne eller andre smertefulde tandproblemer, så smerten kan undgås. Der kan af denne grund opleves perioder uden smerte, så problemet ikke opdages i tide. Dette kan gøre, at revnen breder sig fra emaljen til tandbenet, som vil påvirke tandens nerve. Hvis tandens nerve bliver påvirket af revnen, vil der være en tydelig reaktion under tygning, hvis området ikke kan undgås under tygning.

Løsning på tandrevner

Tandlægen kan behandle revner i tænderne. Det vil typisk ske gennem påsætning af en krone på tanden med tandrevnen. Kronen vil omslutte tanden, så der vil ske en jævn trykfordeling på tanden. Revnen vil på den måde blive fyldt ud, og nerven vil sandsynligvis ikke blive påvirket under tygning, som førhen. Behandlingsmetoden fungerer for de fleste patienter med revner i tænderne, men den virker ikke tilstrækkeligt for alle patienter. Der vil i de tilfælde blive efterbehandlet med en rodbehandling af tanden, som kan fjerne smertejagene.

Forebyggelse af revner

Tandlægerne er ikke kun i stand til at behandle revnerne i tænderne. Tandlægerne kan også hjælpe med at forebygge revnerne. Tandlægerne er ekstra opmærksomme på patienter i risikogruppen for revner – eksempelvis patienter med sølvfyldninger, hvor der efterfølgende er opstået revner. Der kan i de tilfælde repareres med plast, som kan stoppe udviklingen af revnen, så tanden ikke knækker. Der vil i slemme tilfælde være behov for en krone, som kan mindske tandens sårbarhed. Under de regelmæssige tandeftersyn vil den opmærksomme tandlæge nær Nørreport holde øje med begyndende revner i tænderne, så revnerne ikke får lov til at udvikle sig. På den måde er det muligt at undgå en stor behandling, da problemet bliver stoppet i tide. Dette understreger netop vigtigheden af at passe de regelmæssige tandeftersyn hos den lokale tandlæge ved Nørreport Station med en beliggenhed, som gør det lettilgængeligt at passe de regelmæssigt tandeftersyn. Så er det muligt at forebygge og behandle de begyndende revner i tænderne, inden revnerne medfører smertejag og andre større problemer.

Tandlægerne Rømersgade

Rømersgade 3, st

1362 København K

Tlf: 33 33 89 90

 

 

admin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *